Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,448

 Nghiên cứu, đề xuất vị trí và một số mẫu bãi đậu xe công cộng ở Thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hải Anh; Thành viên:  Lê Thị Kim Anh
Số: T2006-06-04 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
marriage affairs all wife cheat i want an affair

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn