Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,111

 Chuỗi giá trị của năng lực: Mô hình quản lý và giáo dục quốc gia Việt Nam, bối cảnh của Công nghiệp 4.0 và tương lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Thi Phuong Thao
Nơi đăng: Journal of Information and Communication, Ministry of Information and Communication, ISSN 1859-3550; Số: Vol.751, No.561;Từ->đến trang: 29-33;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn