Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,952

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành Marketing
Ngành: Kinh tế học
 2019 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[2]Tiếng Anh chuyên ngành Marketing du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[3]Chiến lược kinh doanh điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2019 Đại học  Đại học Đà Nẵng - SICT
[4]Tiếng Hàn cho xuất khẩu lao động
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Người lao động  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[5]Marketing điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2017 Đại học Cao đẳng   Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[6]Tiếng Anh 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[7]Tiếng Hàn sơ cấp
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[8]Kinh doanh điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[9]ERP
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[10]Thương mại điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2011 Cao đẳng Đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn