Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,758

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ cung cấp cơ sở vật chất của trường đại học tư thục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Kỳ Long, Nguyễn Tiến Sơn, Lê Trần Hoàng Oanh, Dương Thị Ngọc Mai
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Số: 12;Từ->đến trang: 49-52;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn