Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hải Long
Đề tài: Ứng dụng mô hình toán kiểm tra ổn định đập đất Hồ chứa nước Nước Trong, Tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Nguyễn Thanh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp công trình nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa nước Hóc Xoài, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

[3]Lê Văn Hậu
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất Hồ chứa nước Diên Trường, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn