Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giải nhì môn cơ học đất trong kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN. Số: 020/KT. Năm: 2005.
[2] Giải khuyến khích môn cơ học đất trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc.. Số: No//QDKT. Năm: 2005.
[3] Đạt giải khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc. Số: 15-95/O.CH. Năm: 2005.
[4] Gải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2007. Năm: 2007.
[5] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[6] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[8] Bằng Khen của chủ tịch ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn