Mai Ti Na
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,852

 
Mục này được 16690 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Ti Na
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Danang
Quê quán Danang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Mathematics and Informatics Teaching; Tại: University of Education – The University of Danang, Vietnam
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Toán; Tại: Texas A&M University, College Station
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Vietnamese (native), English (fluent), French (mathematical)
Điện thoại: 02363841323 (118); Mobile: 
Email: tinagdi@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tina Mai (Mai Ti Na)
My new webpage can be found here:
http://ird.duytan.edu.vn/en-us/introduction/organization/staff/tina-mai/

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Entropic convergence and the linearized limit for the Boltzmann equation with external force. Authors: Tina Mai. ArXiv. No: arXiv:1612.05096v1. Pages: 1-21. Year 2016. (May 27 2017 4:50PM)
[2]Article: On strong ellipticity for implicit and strain-limiting theories of elasticity (ISI). Authors: Tina Mai and Jay R. Walton. Mathematics and Mechanics of Solids. No: Vol 20, Issue 2. Pages: 121-139. Year 2015. (Apr 12 2017 11:48AM)
[3]Article: On Monotonicity for Strain-Limiting Theories of Elasticity (SCI, ISI). Authors: Tina Mai and Jay R. Walton. Journal of Elasticity. No: Volume 120, Issue 1. Pages: 39-65. Year 2015. (Apr 12 2017 11:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn