Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một ứng dụng của Lý thuyết Liaison Theory vào lược đồ chiều 0
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Martin Kreuzer, Tran N. K. Linh, Le Ngoc Long, and Tu Chanh Nguyen
Nơi đăng: Taiwanese Journal of Mathematics (SCI); Số: DOI:10.11650/tjm/190710;Từ->đến trang: 1-21;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Given a -dimensional scheme X in an -dimensional projective space over an arbitrary field K, we use liaison theory to characterize the Cayley-Bacharach property of X. Our result extends the result for sets of K-rational points given in [8]. In addition, we examine and bound the Hilbert function and regularity index of the Dedekind different of X when X has the Cayley-Bacharach property.
[ 2019\2019m010d02_16_42_8euclid.twjm.1565337619.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn