Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nctu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,997,497

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Applied Statistics
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 ĐHBK Đà Nẵng
[2]Ngoại ngữ chuyên ngành
Ngành: Toán học
 2009 Sinh viên ĐH
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 ĐH Quảng Nam
[3]Linear Algebra
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh  ĐHBK Đà Nẵng
[4]Calculus I, II, III
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh  ĐHBK Đà Nẵng
[5]Differential Equations
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHBK Đà Nẵng
[6]Mathematics for Economics and Finance
Ngành: Kinh tế học
 2006 SV ngành kinh tế  ĐH KT Huế, ĐH Phan Châu Trinh
[7]Toán tối ưu
Ngành: Kinh tế học
 2003 Sinh viên các chuyên ngành kinh tế  ĐH Huế, ĐH Duy Tân
[8]Tin học ứng dụng
Ngành: Toán học
 2002 Học viên cao học các chuyên ngành Toán  ĐH Huế
[9]Hình học đại số
Ngành: Tin học
 2002 Học viên cao học chuyên ngành Hình học và Đại số  ĐH Huế
[10]Ứng dụng tin học trong toán học
Ngành: Toán học
 2001 Sinh viên ngành Toán  ĐHSP Huế
[11]Lý thuyết số
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên chuyên ngành Toán;  ĐHSP Huế
[12]Đại số tuyến tính
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên Đại học chuyên ngành Toán
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐHSP Huế
[13]Đại số đại cương
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên ngành Toán
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 ĐHSP Huế
[14]Lý thuyết nhóm, vành và môđun
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên ngành Toán  ĐHSP Huế
[15]Nhập môn toán cao cấp
Ngành: Toán học
 1993 SV chuyên ngành Toán
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 ĐHSP Huế
[16]Lý thuyết Trường và Galois
Ngành: Toán học
 1993 SV chuyên ngành Toán  ĐHSP Huế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn