Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,957

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán 1 (Logic, Cấu trúc đại số, ĐSTT, Vi tích phân hàm 1 biến)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên Ngành kỹ sư CLC Việt Pháp (PFIEV)  ĐHBK Đà Nẵng (PFIEV, FAST)
[2]Toán rời rạc (Discrete Mathematics)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ  ĐHBK (CTTT Việt Mỹ, dạy bằng tiếng Anh) FPTU (CT Quốc tế, dạy bằng tiếng Anh)
[3]Applied Probability and Statistics for Engineering
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ hệ đại học  ĐHBK Đà Nẵng (CTTT dạy bằng tiếng Anh, CT PFIEV kỹ sư CLC Việt Pháp) ĐH FPT (CT quốc tế, dạy bằng tiếng Anh)
[4]Ngoại ngữ chuyên ngành toán
Ngành: Toán học
 2009 Sinh viên ĐH  ĐH Quảng Nam
[5]Calculus I, II, III
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh  ĐHBK Đà Nẵng, ĐH FPT
[6]Differential Equations
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh  ĐHBK Đà Nẵng
[7]Linear Algebra
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên CTTT, học bằng tiếng Anh  ĐHBK Đà Nẵng
[8]Mathematics for Economics and Finance
Ngành: Kinh tế học
 2006 SV ngành kinh tế  Viện Việt-Anh, ĐHĐN (VN-UK)
[9]Tin học ứng dụng
Ngành: Toán học
 2002 Học viên cao học các chuyên ngành Toán  ĐH Huế
[10]Hình học đại số
Ngành: Toán học
 2002 Học viên cao học các chuyên ngành Hình học và Đại số  ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng
[11]Ứng dụng tin học trong toán học
Ngành: Toán học
 2001 Sinh viên ngành Toán  ĐHSP Huế
[12]Lý thuyết số
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên chuyên ngành Toán;  ĐHSP Huế
[13]Đại số tuyến tính
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên Đại học chuyên ngành Toán
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐHSP Huế
[14]Đại số đại cương
Ngành: Toán học
 1993 Sinh viên ngành Toán
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 ĐHSP Huế
[15]Nhập môn toán cao cấp
Ngành: Toán học
 1993 SV chuyên ngành Toán  ĐHSP Huế
[16]Lý thuyết Trường và Galois
Ngành: Toán học
 1993 SV chuyên ngành Toán  ĐHSP Huế, ĐH Nha Trang, ĐH Quảng Bình
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn