Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,276

[1] Giấy khen về thành tích có công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong năm 2009. Số: 388/QĐ-ĐHH-TĐKT. Năm: 2009.
[2] Giải thưởng công trình toán học 2014 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020. Số: 6179/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn