Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một công thức giống-bậc của đa tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, Nguyen Thi Mai Van
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học, Trường Đại Học Quy Nhơn; Số: 13 (3);Từ->đến trang: 91-95;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một công thức giống-bậc của đa tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ
ABSTRACT
The goal of this paper is to study the genus and degree of the Fano variety of
linear subspaces on a complete intersection in a complex projective space. Suppose that
the expected dimension of the Fano variety is one, we propose and prove a genus-degree
formula.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn