Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu, Do Trong Hoang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kuyshu J. Mathematics,Japan (SCIE); Số: 67;Từ->đến trang: 203-213;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Việc xác định bậc nhỏ nhất của đường cong phẳng đi qua các điểm béo cho truớc là một bài toán hấp dẫn nhưng rất khó. Năm 1959, Nagata đưa ra một giả thuyết về chặn dưới cho chỉ số này. Từ đó đến nay, nhiều nhà toán học đã tập trung kiểm định giả thuyết đó cho các trường hợp đặc biệt. Bài báo này trình bày một số kết quả mới trong việc xác định chỉ số này cho các trường hợp đồng bội.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The problem of determining the least degree of plane curves vanishingat given points with certain multiplicities is fascinating but dicult. In 1959, Nagatagave a conjecture on lower bound of the degree. Since then, many mathematicianhave focused on solving the conjecture for several special cases. In this paper, we showseveral results on determining the least degree for certain cases of equal multiplicities.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn