Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số kết quả về bậc nhỏ nhất của đường cong đi qua các điểm béo đồng bội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Chánh Tú
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc về Đại số-Topo-Hình học, ĐH Thái Nguyên 2-6/11/2011; Số: 1;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn