Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số kết quả phân loại kỳ dị của các đường cong xoắn bậc thấp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Chánh Tú
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: National Conference on Geometry, Topology and Algebra, Ho Chi Minh city 25-28/11/2005; Số: 1;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn