Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,856

 Không gian các mặt bậc 3 với các điểm Eckardt và compact hóa
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chánh Tú
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2001-05 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học
Chúng tôi nghiên cứu không gian các mặt bậc 3 với các điểm Eckardt, xác định tính chất hình học như chiều, tính bất kahr quy,... của các không gian này. Ngoài ra chúng tôi đã xác định được phân bố cấu hình của các không gian này, nghiên cứu biên của compact hóa của chúng.
-Một bài báo đăng trên Vietnam Journal of Mathematics 
-Một tài liệu chuyên đề cho sinh viên và học viên cao học các chuyên ngành toán trong toàn  quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn