Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,576

 Mở rộng tương ứng giữa các đa tạp 0-chiều bậc 6 với các mặt bậc 3 kỳ dị tựa ổn định và các ứng dụng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chánh Tú; Thành viên:  Cao Huy Linh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2005-01 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
Chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu hình các đa tạp 0-chiều bậc 6 với tính chất kỳ dị của mặt bậc ba xác định bởi đa tạp 0-chiều đó qua phép nổ mặt bậc 2. Toàn bộ cấu hình cho các  lớp mặt bậc ba tựa ổn định đã được xác định hoàn toàn. 

-Hai bài báo đăng trên Kodai Mathematical Journal và , Sémin.et Congr., Soc. Math. France , Japan
-Tài liệu chuyên đề giảng dạy cho sinh viên và học viên các chuyên ngành toán trên toàn quốc

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn