Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,932

 Kỳ dị của các đường cong, mặt đại số và các bất biến của chúng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chánh Tú; Thành viên:  M. Oka; M. Ishikawa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2007-03 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Chúng tôi nghiên cứu phân loại kỳ dị cho các đường cong phẳng có chiều không quá 6 và các đường cong có cấu hình kỳ dị cực đại. Chsung tôi đã đạt được kết quả phân loại hoàn toàn cho các lớp đường cong trên.
-Hai bài báo trên tạp chí Kodai Mathematical Journal, Japan  và J. Math. Soc.  Japan; một bài trên tạp chí ĐH Huế
-Tài liệu chuyên đề giảng dạy cho sinh viên và học viên cao học các chuyên ngành toán trên toàn quốc
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn