Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,639

 Nghiên cứu, đề xuất quy trình biên soạn và trình chiếu văn bản khoa học tự nhiên với Maple và Latex
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chánh Tú; Thành viên:  Nguyễn Văn Hạnh, Phan Văn Danh, Trần Hoài Ngọc Nhân, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Trọng Hoàng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: TĐ2007-03 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Chúng tôi nghiên cứu việc ứng dụng Maple và Latex trong việc biên soạn các tài liệu khoa học toán lý có chất lượng cao bằng tiếng Việt theo quy chuẩn quốc tế. Cần đề xuất 1 quy trình cài đặt đơn giản bao gồm các gói ứng dụng cơ bản và năng cao phục vụ việc soạn thảo các tài liệu khoa học như các bài báo, sách, giáo trình, giáo trình điện tử, trình chiếu, đề thi trắc nghiệm,...
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

-Một bộ chương trình cài đặt có tên NcTex.exe dễ cài đặt.
-Một bộ các file demo cho các định dạng văn bản cơ bản và nâng cao được nhúng sẵn vào bộ cài đặt
-Một bộ font tiếng Việt nhúng sẵn vào bộ cài đặt.
-Một bộ các Maplet tạo mô hình giảng dạy toán đại học trên nền Maple, không cần cài đặt chương trình
-Một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các bản demo, Maplet.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn