Nguyễn Công Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21057 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Công Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/04/1980
Nơi sinh: Điền Hải - Phong Điền - TT Huế
Quê quán Điền Hải - Phong Điền - TT Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nhiệt - Máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Điều hòa không khí, Kỹ thuật sấy và Chuyên đề bơm nhiệt
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng pháp
Điện thoại: 894883; Mobile: 0983744171
Email: vinh240480@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1998-2003: Học tại Khoa Công nghệ Nhiệt điện lạnh - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ năm 2003 - 2004: Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ năm 2006 -2010: Học cao học tại Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2004 - nay: Giảng viên Khoa cơ khí Trường Cao đẳng Công Nghệ.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bơm nhiệt cấp nước nóng phục vụ sinh hoạt. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Công Vinh. Mã số: T2015-06-79. Năm: 2015. (Dec 28 2015 12:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo hệ thống đốt nhiên liệu phế thải để cấp nhiệt cho hệ thống sấy thùng quay. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Công Vinh. Thành viên: . Mã số: T2013-06-50. Năm: 2013. (Mar 6 2015 2:15PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo mô hình bơm nhiệt để sấy lạnh phục vụ cho quá trình dạy học. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Công Vinh. Thành viên: . Mã số: T2012-06-27. Năm: 2012. (Mar 6 2015 2:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tách dầu kiểu thu hồi nhiệt sử dụng trong hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Công Vinh. Mã số: T2007-06-33. Năm: 2007. (Mar 6 2015 2:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (May 9 2019 4:23PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có hồi lưu tác nhân sấy. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; ThS. Nguyễn Công Vinh*; ThS. Nguyễn Lê Châu Thành; ThS. Nguyễn Hoài. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 113. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu việc sử dụng máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng để gia nhiệt hệ thống nước nóng. Tác giả: ThS. Phạm Minh Mận; ThS. Nguyễn Công Vinh. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Số: 05-354/ĐHQG-HCM. Trang: 568-575. Năm 2015. (Dec 28 2015 11:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn