Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyze Solution.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Danh Ngoc Nguyen
Nơi đăng: Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019); Số: in press;Từ->đến trang: in press;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Vibrations are almost detected in all rotating machines. Vibrations in rotating machinery are normally the consequence of mechanical faults such as mass unbalance, manufacturing, mechanical looseness, assembly, installed machines, coupling misalignment, and many other causes. However, unbalance is the most popular reason of machine vibration, an unbalanced rotor always causes more vibration and generates excessive force in the bearing area and reduces the life of the machine. In this paper, experimental studies were performed on a rotor with two mounted disks to identify the unbalance in rotor using order tracking technique based on one key phasor. After calculation of the coefficients of influence α of each experimental test, the matrix of influence coefficient [C] and the global matrix of coefficients [H] can be obtained. Finally, the two suitable masses are identified in order to reduce the unbalance of the rotor systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn