Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Hệ thống Cơ Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Đồ án Vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Robot công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 4-5 ngành PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Toán chuyên ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử và Công nghệ chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Phương pháp tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử và Công nghệ chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn