Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,641

 Nghiên cứu tính toán cầu dây văng có xét đến biến dạng đàn hồi của dây, chuyển vị thẳng, chuyển vị xoay của tháp cầu.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Duy Thảo - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ của các trường kỹ thuật; Số: số 32+33;Từ->đến trang: 89-95;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn