Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,283,079

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số trong cơ học kết cấu
Ngành: Giao thông vận tải
 2006 Sinh viên năm thứ 3
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Khai thác và thí nghiệm công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2006 Sinh viên năm thứ 5  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thiết kế Cầu Bê Tông Cốt Thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2003 Sinh viên Đại học năm thứ 4  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án Thiết kế Cầu Bê Tông Cốt Thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2003 Sinh viên Đại học năm thứ 4
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế Cầu Thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2003 Sinh viên Đại học năm thứ 4  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ án Thiết kế Cầu Thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2003 Sinh viên Đại học năm thứ 4  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn