Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,868

 Phân tích dao động tự do của hệ dây cáp – thiết bị cản nhớt tuyến tính có xét đến độ cứng chống uốn của dây
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đông Anh - Viện cơ học Việt Nam
Phạm Duy Hòa - Trường Đại học Xây Dựng
Nguyễn Duy Thảo - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà nội; Số: 8;Từ->đến trang: 63-73;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cầu dây văng thuộc loại cầu có nhịp lớn, độ cứng nhỏ, dễ nhạy cảm với tải trọng có tính chu kỳ. Dây cáp văng là kết cấu mềm theo phương ngang và có tỷ số cản dao động rất thấp. Khi chịu các kích động có tính chu kỳ, trong các điều kiện nhất định, dây văng có thể tích lũy năng lượng và dao động với biên độ khá lớn. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích số khảo sát dao động tự do của dây cáp văng có gắn thiết bị cản nhớt tuyến tính có xét đến độ cứng chống uốn của dây
ABSTRACT
Cable- stayed bridges are the ones with long span, low stiffness level, and flexibility with cyclic load. Cable stays are a horizontal flexible structure with low damping ratio. Under the influence of cyclic load in specific conditions, cable stays can store the energy and vibrate with a large amplitude. This paper presents theoretical review and analyzes the amount of free vibration of cable stays attached to viscous linear damper in consideration of the bending stiffness of cable
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn