Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,691

 Application of Atmospheric Corrosion Sensor Based on Strain Measurement Case study in Da Nang City Vietnam and Yokohama Japan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nining Purwasih, Pham Ngoc Duc, Naoya Kasai, Shinji Okazaki, Yukihisa Kuriyama, Hiroshi Kihira, Nguyen Duy Thao, Nguyen Lan
Nơi đăng: Asia Pacific Safety Conference 2017 in Kitakyushu, Japan; Số: on November 29th - December 1st, 2017;Từ->đến trang: SD4-04;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
By using strain gauge to sensitively record the change of bending caused by corrosion progress on a low carbon steel plate, the atmospheric corrosion sensor based on strain measurement (ACSSM) has been successfully employed in the controlled conditions in the laboratory. In this study, further applications of ACSSM under practical atmospheric conditions have been carrying out for a long-term monitoring in Da Nang City and Yokohama City. The dummy-active gauge configuration has been applied for temperature compensation. It is observed that there was a great fluctuation of bending strain under outdoor conditions compared to results tested under ambient conditions. The research is still in progress for at least a period of one year to thoroughly grasp information of atmospheric corrosion.
[ 2018\2018m02d023_22_16_59SD4-04_APSS2017_Application_of_Atmospheric_Corrosion_Sensor_Based_on_Strain_Measurement.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn