Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,859

 Thiết kế chương trình tự động hóa công tác quan trắc ứng suất - biến dạng và chuyển vị trên mô hình dầm thép điều chỉnh nội lực bằng hệ thống thiết bị TDS 303 TML – Japan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Xuân Toản
Nơi đăng: Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015; Số: ISBN 978-604-84-1272-2;Từ->đến trang: 471-478;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan trắc sức khỏe công trình (SHM-Structural Health Monitoring) là lĩnh vực mới được phát triển ở Việt nam trong những năm gần đây nhằm đảm bảo độ an toàn trong quá trình thi công cũng như độ bền vững và tuổi thọ của công trình trong quá trình khai thác sử dụng. Bài báo nghiên cứu thiết kế chương trình tự động hóa công tác quan trắc ứng suất-biến dạng và chuyển vị trên mô hình dầm thép có điều chỉnh nội lực bằng hệ thống thiết bị TDS303 TML-Japan. Các giá trị ứng suất-biến dạng và chuyển vị trên mô hình được hiển thị trực quan trên giao diện chương trình quan trắc và tự động hóa lưu trữ trên máy tính; chương trình quan trắc có thể đưa ra các cảnh báo khi ứng suất-biến dạng hoặc chuyển vị vượt quá giá trị giới hạn. Các kết quả quan trắc ứng suất biến dạng và chuyển vị trên mô hình dầm thép bằng hệ thống TDS303 khá phù hợp với kết quả phân tích và tính toán bằng lý thuyết.
ABSTRACT
[ 2018\2018m02d023_22_35_402_16_129_e16_Fullpaper_NDTHAO_NXTOAN2015_Revision_9-2015.1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn