Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,555

 Ứng dụng phương pháp đo rung động để xác định lực căng trong dây cáp văng cầu Phò Nam – TP Đà Nẵng trong quá trình thi công
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa” năm 2016; Số: ISBN: 978 – 604 – 95 – 0221 – 7;Từ->đến trang: 203-209;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dưới tác dụng của xung lực ban đầu, dây cáp văng sẽ bị dao động cưỡng bức; cảm biến gia tốc được gắn vào dây cáp văng sẽ đo đạc dao động của dây cáp văng theo thời gian thực. Áp dụng phép biến đổi Fast Fourie Transform (FFT) để chuyển đổi kết quả đo từ miền thời gian sang miền tần số ta sẽ xác định được tần số dao động của dây cáp văng; ứng dụng lý thuyết dây rung ta sẽ xác định được lực căng trong dây cáp văng. Kết quả đo lực căng cũng được kiểm chứng độ chính xác với kết quả đo trực tiếp lực căng bằng cảm biến đo lực (load-cell), đánh giá ảnh hưởng của ống bọc cáp HDPE đến kết quả đo lực căng bằng phương pháp đo dao động. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để xác lực nội lực trong dây cáp văng trong cầu dây văng trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như giai đoạn khai thác sử dụng.
ABSTRACT
[ 2018\2018m02d023_22_58_592016_CokyThuat_TDHn.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn