Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,819

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DẦM P-B TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA, NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CẦU DẦM THÉP CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Trần Đăng Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng.; Số: 1[50]/2012;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu thép được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng nói chung và công trình cầu nói riêng. Ưu điểm nổi trội của vật liệu thép là có cường độ cao với mọi ứng suất như kéo, nén, cắt, uốn và xoắn; đồng thời khả năng phát triển tiết diện để nâng cao khả năng chịu tải của kết cấu thép là rất lớn. Bài báo nghiên cứu áp dụng công nghệ chế tạo dầm P-B (Preflexion-Beam) trong việc sửa chữa, nâng cao khả năng chịu lực của cầu dầm thép đã qua sử dụng trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng. Xây dựng chương trình tự động hóa công tác thiết kế sửa chữa và gia cường dầm thép cũ bằng công nghệ dầm P-B. Kết quả phân tích cho phép xác định được lực nén trước hợp lý khi sửa chữa và gia cường dầm thép cũ bằng công nghệ dầm P-B
ABSTRACT
The steel structural have been widely put into civil construction. The outstanding advantages of steel is very high strength for various stress: tension, compression, shear, bending and torsion. Moreover, the capacity of developing area is very good. This paper researchs about the Pre-beam manufacturing industry and applies in repairing and increasing the strength resistance of the old steel bridges in Quang Nam – Da Nang Province. Making the computational program of design repairing and increasing resistance for the old steel beam by Pre-beam technology. The results of analysis can calculate the suitable pre-force in repairing and increasing the strength resistance of the old steel bridges by Pre-beam technology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn