Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,504

 Ứng dụng công nghệ “Wriless structural Bridge testing System” đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương tại TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm Super T, L=40m
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học toàn quốc - Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 329-336;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng các công nghệ không dây trong công tác đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu là lĩnh vực mới được phát triển trên thế giới và Việt Nam. Ưu điểm của các hệ thống không dây là rút ngắn thời gian lắp đặt thiết bị tại hiện trường, các cảm biến thông minh sử dụng nhiều lần tại các vị trí đo khác nhau, phương thức truyền dữ liệu từ các cảm biến đến máy tính điều khiển thông qua sóng Wifi cho phép khắc phục sự tổn thất tín hiệu trên đường truyền dây dẫn khi chiều dài dây dẫn tăng lên đáng kể… Bài báo ứng dụng công nghệ kiểm định kết cấu Cầu không dây “Wireless structural bridge testing system” của Hoa Kỳ để đo đạc và thu thập các số liệu phản ứng thực tế của công trình cầu Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) dưới tác dụng của hoạt tải thử nghiệm; phân tích số liệu đo đạc và tiến hành đánh giá khả năng chịu tải thực tế của công trình Cầu Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng)
ABSTRACT
The application of wireless technologies in the evaluation the load of structure is the newly developed areas in the world and Vietnam. The advantage of the wireless system is: shorten the installation time in the field, smart sensors using multiple measurements at different locations, data transmission method from the sensor to the computer control via Wi-Fi waves allows to overcome the loss of signal on the transmission line conductor wire length significantly increased… The paper applies “Wireless structural bridge testing system” of USA to measure the actual response of Nguyen Tri Phuong Bridge (Danang city) under testing live load; analyzing the measuring data and evaluating the actual load capacity of Nguyen Tri Phuong Bridge (Danang city).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn