Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,656

 Kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng và độ đàn hồi của gối gắn thiết bị cản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ
Nơi đăng: Tuyển tập công trình - Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2014; Số: ISBN 978-604-913-233-9;Từ->đến trang: 587-592;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cầu dây văng được áp dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Dây cáp văng là bộ phận chịu lực chính của cầu dây văng. Đặc điểm chịu lực của dây cáp văng là kết cấu mềm theo phương ngang và có tỷ số cản dao động rất thấp. Khi chịu các kích động có tính chất chu kỳ trong các điều kiện nhất định, dây cáp văng có thể tích lũy năng lượng và dao động với biên độ khá lớn. Dây cáp văng thường xuyên dao động với biên độ lớn sẽ bị phá hoại do hiện tượng mỏi gây ra. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích số cho giải pháp kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng và độ đàn hồi của gối gắn thiết bị cản; xây dựng chương trình Cable-BKĐN để tự động hóa công tác thiết kế giảm chấn đối với dây cáp văng trên môi trường MATLAB. Kết quả nghiên cứu cho phép xác định các thông số tối ưu của thiết bị cản và vị trí gắn thiết bị cản hợp lý nhất trên dây cáp văng
ABSTRACT
Cable-stayed bridges have been widely put into operation worldwide and in Vietnam. Stayed-Cable is the main supporting component of Cable-stayed bridges. The bearing feature of Stayed-Cable is flexible horizontal structure and has very small damping factor. When stayed-cable is excited by some cycle load in specific condition, it can accumulate the energy and vibrate with larger amplitude. Stayed-cable usually vibrates with larger amplitude, it will be destroyed by fatigue phenomenon. This paper presents the theory and numerical analyze for vibration control of Stayed-cable using Viscous Damper in consideration bending stiffness of cable and flexibility of damper support. Making the program Cable-BKDN to design automatically the damping damper for Stayed-cable in Matlab environment. From the study results, it is possible to determine optimal parameters of damping device and the best suitable location attached damper on cable-stayed
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn