Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,286,197

 Nghiên cứu Khí động học và Các biện pháp giảm chấn trong Cầu Dây Văng, mã số: B2009-ĐN 02-43, năm 2009-2010
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Mỹ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Duy Thảo - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Số: B2009-ĐN 02-43 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng)
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình giao thông 5
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 533
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải TEDI
Các công ty Tư vấn thiết kế ở các tỉnh thành: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, …
Các trường Đại học trong nước
 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn