Nguyễn Đặng Thảo Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,734

 
Mục này được 35751 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đặng Thảo Nguyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/11/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân khoa học Địa Lý; Tại: Khoa Địa Lý - Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Địa lý học; Tại: Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế
Dạy CN: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, Địa lí du lịch Việt Nam, Cơ sở địa lí du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn B1 (chuẩn CEFR)
Địa chỉ liên hệ: 155 Bế Văn Đàn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2007 đến nay: giảng dạy tại khoa Địa Lí, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ năm 2008 đến năm 2010: học cao học tại khoa Địa lí, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí Kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển năng lực sinh viên. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Thành viên: 1. PGS.TS. Đậu Thị Hòa2. TS. Trương Phước Minh. Mã số: T2016 – 03 - 14. Năm: 2016. (May 28 2018 5:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM. Tác giả: ThS.NCS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 08, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 08. Trang: 55-61. Năm 2019. (Jun 9 2019 10:57PM)
[2]Bài báo: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC . Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7. Số: 07. Trang: 100-104. Năm 2018. (May 28 2018 5:21PM)
[3]Bài báo: ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: 1. ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh. Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. Số: ISBN 978-604-913-693-1. Trang: 805 - 816. Năm 2018. (May 28 2018 5:30PM)
[4]Bài báo: Hình ảnh di sản đô thị dựa trên đặc điểm thương hiệu hướng đến: Trường hợp TP Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Van-Anh T. Truong(1), Thao-Nguyen D. Nguyen (2) - (1) Lecturer, Marketing Faculty, University of Economics – The University of Danang, Vietnam; (2) Geography Faculty, University of Science and Education – The University of Danang, Vietnam
. International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018), October 6th, 2018 Danang City, Vietnam. Số: ISBN: 978-604-84-3471-7. Trang: 288-299. Năm 2018.
(Jun 9 2019 10:44PM)
[5]Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY . Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 25. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[6]Bài báo: Xây dựng một số chuyên đề dạy học phần địa lý kinh tế - xã hội lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tác giả: Ths. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên, Sv Lê Đại Dương. Hội thảo khoa học khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: tháng 6/2015. Trang: tr53-60. Năm 2015. (Jun 14 2016 9:51PM)
[7]Bài báo: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo khoa học khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: tháng 5/2014. Trang: tr62-66. Năm 2014. (Jun 14 2016 9:48PM)
[8]Bài báo: Quy hoạch đô thị và vấn đề lao động, việc làm ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 24. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[9]Bài báo: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020. Tác giả: TS. Nguyễn Tưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khoa học và giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Số: 01(17). 2011. Trang: Tr96-103. Năm 2011. (Jun 14 2016 6:51PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của biển Đông đến việc phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. Tác giả: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo khoa học khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: tháng 6/2011. Trang: Tr 101-110. Năm 2011. (Jun 14 2016 9:45PM)
[11]Bài báo: Chính sách quản lí môi trường và vấn đề phát triển du lịch biển ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (26). 2008. Trang: Tr118-122. Năm 2008. (Jun 14 2016 9:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn