Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,561,684

 Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Đinh Dũng; Approximately solving the Cauchy problem for the wave equation by the method of differential operators of infinite order, Acta Math. Viet. 13 (1988), 127-136.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Đinh Dũng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Acta Math. Viet.; Số: 13;Từ->đến trang: 127 - 136;Năm: 1988
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn