Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,833,230

 Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn; On the explicit representation of global solutions of the Cauchy problem for Hamilton-Jacobi equations, Acta Math. Viet. 19 (1994), 111-120.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn;
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Acta Math. Viet.; Số: 19;Từ->đến trang: 111-120.;Năm: 1994
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn