Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,422,211

 Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân; Minimax solutions of first-order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians, in Dynamical systems and applications, pp. 647-668, World Sci. Ser. Appl. Anal., Vol. 4, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1995. (Agarwal, R.P., Ed.)
marriage affairs open<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân;
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: River Edge, NJ,
marriage affairs open i want an affair
; Số: 4;Từ->đến trang: 647-668;Năm: 1995
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn