Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,215

 Rèn luyện cho học sinh thói quen Tổng quát và Tương tự qua lời giải một số bài toán, Kỷ yếu Hội nghị Khoa họcCác chuyên đề Toán học trong Hệ THPT chuyên” (kỷ niệm 40 năm thành lập Hệ THPT chuyên Toán), Hà Nội (2005), 224-228.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn
Nơi đăng: Hà Nội
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 1;Từ->đến trang: 224-228.;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn