Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,605

 Nghiên cứu thiết kế thiết bị cảnh báo té ngã ở người lớn tuổi (Chủ trì)
Chủ nhiệm:  Phan Ngọc Kỳ; Thành viên:  
Số: T2015-06-89 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mạch giám sát với chức năng nhận diện té ngã đồng thời có cấu hình nút nhấn khẩn cấp để giúp người cần giám sát có thể liên lạc với cán bộ giám sátHoàn thiện 2 mạch giám sát với chức năng nhận diện té ngã và truyền tín hiệu đến hệ thống giám sát bằng sóng RF 2.5GHz.Trung tâm cảnh báo thực hiện chức năng đồng thời theo dõi các hệ thống giám sát thông qua sóng RF 2.5GHz.Khi tâm cảnh báo nhận tín tiệu té ngã từ hệ thống giám sát sẽ thực hiện quay số và gởi tin nhắn sms đến người giám sát.Số điện thoại của người giám sát có thể thực hiện cài đặt lên trung tâm cảnh báo thông qua tin nhắn SMS. 
Hệ thống có thể sử dụng 24/24h. Với các dòng vi điều khiển điện năng thấp cho phép tiết kiệm được tối đa năng lượng và tinh gọn mạch giám sát.  Người được giám sát không bị theo dõi riêng tư, do cảm biến chỉ nhân diện té ngã thông qua cảm biến.Không có vùng mù do bị che khuất như kỹ thuật phân tích ảnh .Số lượng đối tượng cần giám sát không duy nhất và có thể mở rộng.- Sử dụng trong các cơ sở chăm sóc người lớn tuổi.- Sử dụng trong hộ gia đình có người lớn tuổi.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn