Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,643,649

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Mạch điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  ĐH SPKT
[2]Kỹ thuật Mạch điện tử 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học  ĐH SPKT
[3]kỹ thuật điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2008 Đại học  ĐH SPKT
[4]kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Đại học  ĐH SPKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn