Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,026

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế thiết bị cảnh báo té ngã ở người lớn tuổi (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2015-06-89. Năm: 2015. (Jan 8 2016 4:33PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng Driver điều khiển thiết bị ngoại vi cho hệ thống nhúng Linux (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: Đ2012-06-05. Năm: 2012. (Jan 26 2013 9:27AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phát triển hệ thống nhúng Linux điều khiển thiết bị ngoại vi (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2011-06-09. Năm: 2011. (Jan 15 2012 8:59PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình mạng vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển công nghiệp. Chủ nhiệm: ThS. Ngyễn Văn Tiến. Thành viên: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: B2010-ĐN06-10. Năm: 2011. (Jan 15 2012 9:09PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống mạng cảm biến công nghiệp dùng vi điều khiển, Đề tài cấp ĐHĐN, 2008. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2008-06-54.. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:25AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ lập trình thời gian nhiều ngõ ra đáp ứng thời gian thực, Đề tài cấp ĐHĐN, 2007. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2007-06-07. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:25AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và lắp ráp mạch điều khiển hiển thị điện tử, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2006-06-10. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:25AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ thí nghiệm kỹ thuật vi điều khiển, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006. (Tham gia 50%).. Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2006-06-9. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng và chế tạo bộ thí nghiệm điện tử ứng dụng, Đề tài cấp ĐHĐN, 2005. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T05-17-76. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:25AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và chế tạo các mạch số ứng dụng, Đề tài cấp ĐHĐN, 2004. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T04-17-65. Năm: 2004. (Dec 31 2010 10:25AM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ thí nghiệm vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T01-17-03. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm và kiểm tra vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T01-17-03. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[13] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế máy đo và phát sóng âm tần hiển thị số (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: 1658/ĐHĐN 11/12/2000. Năm: 2000. (Jun 30 2011 2:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn