Ngô Tân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,425

 
Mục này được 34424 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Tân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/10/1964
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 98; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Thống kê
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363837929; Mobile: 0905142829
Email: ngotan007@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực thống kê, kinh tế lượng, thống kê doanh nghiệp,phân tích dữ liệu..
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Thế. Mã số: B2010-ĐN-04. Năm: 2011. (Jun 8 2014 10:06PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu thống kê xu hướng biến động GDP thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Trần Phước Trữ. Thành viên: Ngô Tân. Mã số: B2006-DDN04-01. Năm: 2009. (Jun 8 2014 10:01PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: "Xây dựng trang thông tin (Website) của trường Đại học Kinh tế và QTKD". Chủ nhiệm: Ngô Tân. Mã số: Đ1163. Năm: 2002. (Jun 8 2014 9:47PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: "Các giải pháp giải quyết ván đề lao động-việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2000-2010". Chủ nhiệm: Lê Bảo. Mã số: B2000-14-29. Năm: 2001. (Jun 8 2014 9:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thống kê thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân và giải pháp kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Ngô Tân*; ThS. Nguyễn Bá Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 28. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: "Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng". Tác giả: Ngô TânNguyễn Bá Thế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 11(72). Trang: 69-75. Năm 2013. (Jun 8 2014 9:41PM)
[3]Bài báo: " THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ERP VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG ERP TẠI VIỆT NAM "
.
Tác giả: Ngô TânNguyễn Bá Thế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9(58). Trang: 79-84. Năm 2012.
(Jun 8 2014 9:31PM)
[4]Bài báo: "Liên kết - giải pháp cơ bản để nâng cấp ngành may Việt Nam". Tác giả: Ngô Tân. Kỷ yếu hội thảo KH cấp Bộ. Số: 2009. Trang: 365-375. Năm 2009. (Jun 8 2014 3:50PM)
[5]Bài báo: "Năng lực cạnh tranh quốc gia-đôi điều suy nghĩ". Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2(75). Trang: 56-58. Năm 2006. (Jun 8 2014 3:35PM)
[6]Bài báo: "Làm thế nào phát triển ngành may Quảng Nam trong xu thế hội nhập và phát triển". Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Công nghiệp Việt Nam. Số: 13/2004. Trang: 37-39. Năm 2004. (Jun 7 2014 4:24PM)
[7]Bài báo: "Quá trình vận động và phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam". Tác giả: Ngô Tân. Kỷ yếu hội thảo KH lần thứ 3(Chương trình KX01-KTTT định hướng XHCN). Số: 2004. Trang: 47-56. Năm 2004. (Jun 7 2014 5:10PM)
[8]Bài báo: “Để ngành may công nghiệp Đà Nẵng vững bước đi lên”. Tác giả: Ngô Tân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 4(59). Trang: 60-62. Năm 2003. (Jun 7 2014 3:59PM)
  
 Khen thưởng
[1] Ngô Tân. Số: 6704/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế lượng
Ngành: Kinh tế học
 1995 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Đại học Kinh tế
[2]Thống kê Doanh nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1990 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Kinh tế
[3]Nguyên lý Thống kê
Ngành: Kinh tế học
 1990 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn