Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,643,558

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Biến đổi khí hậu
Ngành: Khoa học môi trường
 2023 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xử lý khí thải
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Sản xuất sạch hơn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn