Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,354,172

 Công nghệ Tác tử di động thông minh trong ứng dụng thương mại điện tử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Hiển
Nơi đăng: Tạp chí Tự động hóa ngày nay - Hội khoa học và công nghệ tự động hóa Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 29 (12/2002);Từ->đến trang: 18-20;Năm: 2002
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ tác tử là một giải pháp mới và hiệu quả, đang được phát triển để ứng dụng trong môi trường phân tán. Chúng tôi nghiên cứu sử dụng nhứng tác tử phần mềm thông minh di động, kết hợp với sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng phân tán và các môi trường trung gian để xây dựng một hệ thống tác tử cho một siêu thị điện tử. Ở đây, mô hình được xây dựng là một thực thể đa dịch vụ, với các giao dịch đa mặt hàng, và nhiều khách hàng trao đổi mua - bán.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn