Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình hướng đối tượng và Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[4]Lập trình căn bản
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
[5]Lập trình Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[6]Đồ họa máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[7]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[8]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn