Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019. Số: ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 230-238. Năm 2019. (Jan 8 2020 1:15PM)
[2]Bài báo: Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2018. Số: ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 230-239. Năm 2018. (Jun 6 2019 4:12PM)
[3]Bài báo: CẢI THIỆN MÔ HÌNH MỜ HƯỚNG DỮ LIỆU TSK VỚI TRI THỨC TIÊN NGHIỆM. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Số: ISSN: 2354-0842, Vol 12. Trang: 39-49. Năm 2018. (Jun 19 2019 2:02PM)
[4]Bài báo: Rút gọn tập luật mờ trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ bằng cách tích hợp thuật toán phân cụm k-Means. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo CITA 2017. Số: Lần 6, 2017. Trang: 230-236. Năm 2017. (Jun 21 2018 2:56PM)
[5]Bài báo: Cải thiện mô hình mờ hướng dữ liệu với tri thức tiên nghiệm. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2016. Số: ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 99-102. Năm 2016. (Sep 2 2019 10:58PM)
[6]Bài báo: Mô hình mờ TSK dự đoán giá cổ phiếu dựa trên máy học Véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh. Tạp chí khoa học Trường Đai học Cần Thơ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số chuyên đề Công nghệ thông tin (2015). Trang: 144-151. Năm 2015.
(Nov 29 2015 11:34PM)
[7]Bài báo: Mô hình tích hợp f-SVM và tri thức tiên nghiệm cho bài toán dự báo hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Đai học Huế. Số: T. 106, S. 7 (2015). Trang: 1-14. Năm 2015. (Nov 29 2015 11:41PM)
[8]Bài báo: Tối ưu hóa mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy với tham số epsilon. Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Hiển*; CITA 2015*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 20. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[9]Bài báo: MÔ HÌNH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVM. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[10]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013. Trang: 33-37. Năm 2013. (May 14 2014 12:00AM)
[11]Bài báo: Mô hình Đại học điện tử - Một cách tiếp cận. Tác giả: Đoàn Hoàng Duy, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Gia Như. Hội thảo khoa học quốc gia về Công nghệ phần mềm và Phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống E-Learning
marriage affairs open i want an affair
. Số: 09 - 10/09/2006. Trang: 37-43. Năm 2006.
(Feb 18 2012 9:36PM)
[12]Bài báo: Công nghệ Tác tử di động thông minh trong ứng dụng thương mại điện tử. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Tự động hóa ngày nay - Hội khoa học và công nghệ tự động hóa Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 29 (12/2002). Trang: 18-20. Năm 2002.
(Feb 18 2012 9:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Hybrid model of Self-Organized Map and Integrated Fuzzy Rules with Support Vector Machine: Application to analysis Stock price. Authors: Duc-Hien Nguyen, Van-Minh Le. Information Systems Design and Intelligent Applications (Proceeding of Fourth International Conference INDIA 2017), Springer. No: Advances in Intelligent Systems and Computing 672. Pages: 314-322. Year 2018. (Jun 21 2018 3:13PM)
[2]Article: A two-stage architecture for stock price forecasting by combining SOM and fuzzy-SVM. Authors: Duc-Hien Nguyen, Manh-Thanh Le. International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), USA, ISSN: 1947-5500. No: Vol. 12 No. 8, 2014. Pages: 20-25. Year 2014. (Sep 3 2014 11:01PM)
[3]Article: Improving the Interpretability of Support Vector Machines-based Fuzzy Rulesunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Authors: Duc-Hien Nguyen, Manh-Thanh Le. Advances in Smart Systems Research, Future Technology Publications, PO Box 2115, Shoreham-by-sea, BN43 5WR, United Kingdom. No: Vol. 3 No. 1. Pages: 7 - 14. Year 2013. (May 13 2014 11:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn