Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình Đại học điện tử - Một cách tiếp cận
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Hoàng Duy, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Gia Như
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia về Công nghệ phần mềm và Phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống E-Learning
marriage affairs open i want an affair
; Số: 09 - 10/09/2006;Từ->đến trang: 37-43;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, thuật ngữ "e-University" - đại học điện tử đã trở nên không còn xa lạ và là một trong những tiêu chí của mô hình giáo dục đại học trong kỷ nguyên thông tin. Việc triển khai xây dựng mô hình đại học điện tử đang được thực hiện tại nhiều trường đại học ở nước ta với những cách tiếp cận cũng như kết quả đạt được là khác nhau.Bài viết này trình bày một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thực hiện tin học hóa các hoạt động tại đơn vị trong lộ trình xây dựng mô hình đại học điện tử. Các vấn đề được đề cập đến bao gồm: đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT-truyền thông; tổ chức đội ngũ thực hiện; công tác phát triển phần mềm, huấn luyện đội ngũ,...
ABSTRACT
Today, the term "e-University" has become more popular and is one of the criterial of the higher education model in the age of information. The deployment of building such as a model is being carried out at many universities in our country with many different approachs and results.This paper presents some issues relating to the organisation of computerizing activities at the university as one stage of the process of building up an e-University model. The issues includes: infrastructure investment for ICT-Information and Communication Technology; software development; staff organisation and staff training,...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn