Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,354,683

 A two-stage architecture for stock price forecasting by combining SOM and fuzzy-SVM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duc-Hien Nguyen, Manh-Thanh Le
Nơi đăng: International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), USA, ISSN: 1947-5500; Số: Vol. 12 No. 8, 2014;Từ->đến trang: 20-25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper proposed a model to predict the stock price based on combining Self-Organizing Map (SOM) and fuzzy – Support Vector Machines (f-SVM). Extraction of fuzzy rules from raw data based on the combining of statistical machine learning models is the base of this proposed approach. In the proposed model, SOM is used as a clustering algorithm to partition the whole input space into several disjoint regions. For each partition, a set of fuzzy rules is extracted based on a f-SVM combining model. Then fuzzy rules sets are used to predict the test data using fuzzy inference algorithms. The performance of the proposed approach is compared with other models using four data sets.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
This paper proposed a model to predict the stock price based on combining Self-Organizing Map (SOM) and fuzzy – Support Vector Machines (f-SVM). Extraction of fuzzy rules from raw data based on the combining of statistical machine learning models is the base of this proposed approach. In the proposed model, SOM is used as a clustering algorithm to partition the whole input space into several disjoint regions. For each partition, a set of fuzzy rules is extracted based on a f-SVM combining model. Then fuzzy rules sets are used to predict the test data using fuzzy inference algorithms. The performance of the proposed approach is compared with other models using four data sets.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn