Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Đức Hiển; Thành viên:  Huỳnh Ngọc Thọ
Số: T2008-07-03 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính.
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn