Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,443,613

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG VIỆC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Hiển
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: T2013-07-01 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

1. Đề tài đã nghiên cứu những lý thuyết toán học cơ bản của máy học SVM cho bài toán phân lớp và bài toán tối ưu hóa hồi quy, lý thuyết toán học của mô hình mờ Takagi-Sugeno, và sự tương đương về mặt toán học của hai mô hình này.
2. Xây dựng được thuật toán f-SVM với công cụ MATLAB; và thử nghiệm thuật toán trên dữ liệu chuỗi thời gian để đánh giá hiệu quả của thuật toán.
3. Đề tài đề xuất một mô hình cụ thể gồm 3 giai đoạn để trích xuất tập luật mờ từ dữ liệu điểm sinh viên; đồng thời thử nghiệm phân tích và đánh giá cụ thể trên dữ liệu điểm sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn