Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,576

 Mô hình dự báo giá cổ phiếu dựa trên việc tích hợp mô hình mờ TSK và tri thức tiên nghiệm
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Hiển; Thành viên:  
Số: T2017-07-02 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Nghiên cứu đề xuất một mô hình dự đoán giá cổ phiếu dựa trên việc tích hợp tri thức tiên nghiệm với mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ.

-  Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích xuất mô hình mờ từ máy học véc-tơ hỗ trợ.

-  Nghiên cứu về vai trò của tri thức tiên nghiệm trong mô hình máy học

-  Giải pháp tích hợp tri thức tiên nghiệm với mô hình mờ trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ.

- Đề xuất mô hình tích hợp nhiều giai đoạn cho bài toán dự báo giá cổ phiếu dựa trên Giải pháp tích hợp tri thức tiên nghiệm với mô hình mờ trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn