Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,923

 Cơ hội thị trường lao động với việc giảng dạy tiếng Nga tại miền Trung những năm đầu thế kỷ XXI
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: DHDN - 2001;Từ->đến trang: 183-188;Năm: 2001
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn